SFS 2012:198 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

120198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.