SFS 2012:209 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

120209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:1461) om
ändring i lagen (1995:1468) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Sydafrika;

utfärdad den 26 april 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:1461) om ändring i lagen

(1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika ska
träda i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2012:209

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012