SFS 2012:250 Förordning om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

120250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1578) om
provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik,
m.m.;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1578) om provavgifter

för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som

anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492)
om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafik-
förordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förord-
ningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella väg-
transporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa för-
fattningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:250

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012