SFS 2012:292 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

120292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 24 § utsädesförordningen (2000:1330) ska ha

följande lydelse.

24 §

1

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som för in ut-

säde i landet ska anmäla detta.

För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1225.

SFS 2012:292

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012