SFS 2012:362 Förordning om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)

120362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212);

utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver att det i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska

införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Länsstyrelsens uppgifter enligt 2 § bisjukdomslagen (1974:211) och

denna förordning utförs av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när biodling av någon betydelse

bedrivs i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när biodling av någon betydelse

bedrivs i �stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när biodling av någon betydelse bedrivs i

Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när biodling av någon betydelse

bedrivs i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när biodling av någon betydelse bedrivs i

Dalarnas, Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när biodling av någon betydelse

bedrivs i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när biodling av någon betydelse

bedrivs i Norrbottens eller Västerbottens län.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2012:362

Utkom från trycket
den 13 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012