SFS 2012:407 Förordning om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

120407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.