SFS 2012:407 Förordning om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

120407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 juli 2012:
1. lagen (2012:405) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och pri-

vilegier i vissa fall,

2. lagen (2012:406) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och pri-

vilegier i vissa fall.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2012:407

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012