SFS 2012:414 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

120414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.