SFS 2012:419 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

120419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens
föreskrifter för tillämpningen av förordningen
(1986:777) om byggnadstillstånd;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter

(AMSFS 2001:6) och (AMSFS 1990:3) för tillämpningen av förordningen
(1986:777) om byggnadstillstånd ska upphöra att gälla vid utgången av
juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:419

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012