SFS 2012:421 Förordning om upphävande av cirkuläret (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare

120421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av cirkuläret (1964:115) till
samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av
statliga och statsbidragsberättigade
byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av
byggnadsarbetare;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att cirkuläret (1964:115) till samtliga statsmyndig-

heter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnads-
objekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:421

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012