SFS 2012:423 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

120423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.

5 §

1

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

� platsförmedling,
� vägledning,
� arbetsmarknadspolitiska program,
� arbetsplatsintroduktion,
� arbetslivsinriktad rehabilitering,
� verksamhet för unga med funktionshinder, och
� insatser för vissa nyanlända invandrare.
Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande

åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1129.

SFS 2012:423

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012