SFS 2012:443 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

120443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.