SFS 2012:460 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.