SFS 2012:462 Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet

120462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2005:234) om
konvention mellan Sverige och Turkiet om social
trygghet;

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2005:234) om konvention mellan

Sverige och Turkiet om social trygghet ska träda i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:462

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012