SFS 2012:470 Förordning om ändring i förordningen (1995:670) om märkning av skor

120470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.