SFS 2012:476 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

120476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.