SFS 2012:480 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

120480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238);

utfärdad den 20 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 12 § taxitrafikförordningen (2012:238)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

12 §

Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen sedan sökanden

gett in en ansökan som uppfyller kraven i 15 § andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:480

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012