SFS 2012:504 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

120504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 23 � och 3 kap. 7 � milj�tillsynsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (2011:13) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">L�kemedelsverket har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. prim�rleverant�rers utsl�ppande p� marknaden av s�dana kosmetiska</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">och hygieniska produkter som avses i f�rordningen (1993:1283) om kosme-<br/>tiska och hygieniska produkter samt s�dana varor som avses i 2 � samma<br/>f�rordning, med undantag f�r fr�gor som r�r produkternas brandfarliga,<br/>oxiderande eller explosiva egenskaper,</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. producenters skyldigheter att enligt 35 och 8 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">(2009:1031) om producentansvar f�r l�kemedel ta emot avfall som utg�rs av<br/>l�kemedel och informera om m�jligheten att l�mna avfall som utg�rs av<br/>l�kemedel, och</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. prim�rleverant�rers utsl�ppande p� marknaden av s�dana tatueringsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ger som avses i f�rordningen (2012:503) om tatueringsf�rger.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">L�kemedelsverket ska ge tillsynsv�gledning i fr�gor som regleras i</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rordningen (1977:994) om f�rs�ljning och f�rvaring av vissa flyktiga</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�sningsmedel m.m., </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�rordningen (2012:503) om tatueringsf�rger.</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2012.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2012:504</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juli 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);

utf�rdad den 28 juni 2012.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 23 � och 3 kap. 7 � milj�tillsynsf�rord-

ningen (2011:13) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

23 �

L�kemedelsverket har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om

1. prim�rleverant�rers utsl�ppande p� marknaden av s�dana kosmetiska

och hygieniska produkter som avses i f�rordningen (1993:1283) om kosme-
tiska och hygieniska produkter samt s�dana varor som avses i 2 � samma
f�rordning, med undantag f�r fr�gor som r�r produkternas brandfarliga,
oxiderande eller explosiva egenskaper,

2. producenters skyldigheter att enligt 35 och 8 �� f�rordningen

(2009:1031) om producentansvar f�r l�kemedel ta emot avfall som utg�rs av
l�kemedel och informera om m�jligheten att l�mna avfall som utg�rs av
l�kemedel, och

3. prim�rleverant�rers utsl�ppande p� marknaden av s�dana tatueringsf�r-

ger som avses i f�rordningen (2012:503) om tatueringsf�rger.

3 kap.

7 �

L�kemedelsverket ska ge tillsynsv�gledning i fr�gor som regleras i

1. f�rordningen (1977:994) om f�rs�ljning och f�rvaring av vissa flyktiga

l�sningsmedel m.m.,

2. f�rordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter,

och

3. f�rordningen (2012:503) om tatueringsf�rger.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2012.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

SFS 2012:504

Utkom fr�n trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;