SFS 2012:507 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

120507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1103) om
ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1103) om ändring i lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, i de delar som lagen ännu inte
har trätt i kraft, ska träda i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

SFS 2012:507

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012