SFS 2012:524 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

120524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.