SFS 2012:516 Förordning om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

120516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.