SFS 2012:532 Förordning om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

120532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1578) om
provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik,
m.m.;

utfärdad den 12 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:1578) om provavgifter

för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

Avgiftslista

Avgift
kronor

Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskriv-
ning
– normaltaxa

325

– kvälls- och helgtaxa

400

Körprov för
a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med
behörighet B,
c) taxiförarlegitimation
– normaltaxa

800

– kvälls- och helgtaxa

1 040

Körprov för
a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med
behörighet B,
b) övriga behörigheter,
c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
– normaltaxa

1 650

– kvälls- och helgtaxa

2 145

Kunskapsprov för yrkeskunnande
– normaltaxa

640

– kvälls- och helgtaxa

830

1 Senaste lydelse 2012:11.

SFS 2012:532

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

2

SFS 2012:532

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering

80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och

som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta
ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktaments-

kostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Susanna Broms
(Näringsdepartementet)