SFS 2012:533 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

120533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 2 juli 2012.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den
1 juli – 31 december 2012 är 1,5 procent.

På Riksbankens vägnar

Marianne Nessén

Kristina Löfstrand

SFS 2012:533

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012