SFS 2012:534 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

120534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.