SFS 2012:538 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:234) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

120538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:234) om ändring
i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Schweiz;

utfärdad den 19 juli 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:234) om ändring i lagen

(1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz ska
träda i kraft den 5 augusti 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2012:538

Utkom från trycket
den 31 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012