SFS 2012:541 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

120541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.