SFS 2012:545 Förordning om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

120545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.