SFS 2012:552 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

120552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:907) om <br/>milj�ledning i statliga myndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 augusti 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 1 till f�rordningen (2009:907) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ledning i statliga myndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2012.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2012:552</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 augusti 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:552</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft22">1</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Denna bilaga inneh�ller en f�rteckning �ver de myndigheter som enligt 3 �<br/>ska ha ett milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beteckningen (F) efter myndighetens namn inneb�r att myndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ha ett s�dant f�renklat milj�ledningssystem som avses i 3 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Myndigheter som h�r till Socialdepartementet<br/></b>Arbetsgivarverket<br/>Barnombudsmannen (F)<br/>Boverket<br/>Forskningsr�det f�r arbetsliv och socialvetenskap (F)<br/>Fortifikationsverket<br/>F�rs�kringskassan<br/>H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd (F)<br/>Lantm�teriet<br/>L�kemedelsverket<br/>l�nsstyrelserna<br/>Myndigheten f�r handikappolitisk samordning (Handisam) (F)<br/>Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor (F)<br/>Pensionsmyndigheten<br/>Smittskyddsinstitutet<br/>Socialstyrelsen<br/>Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering (F)<br/>Statens fastighetsverk<br/>Statens folkh�lsoinstitut<br/>Statens geotekniska institut<br/>Statens institutionsstyrelse<br/>Statens tj�nstepensionsverk<br/>Statens va-n�mnd (F)<br/>Statskontoret<br/>Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2012:41.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:907) om
milj�ledning i statliga myndigheter;

utf�rdad den 16 augusti 2012.

Regeringen f�reskriver att bilaga 1 till f�rordningen (2009:907) om milj�-

ledning i statliga myndigheter ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2012.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

SFS 2012:552

Utkom fr�n trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:552

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Bilaga

1

Denna bilaga inneh�ller en f�rteckning �ver de myndigheter som enligt 3 �
ska ha ett milj�ledningssystem.

Beteckningen (F) efter myndighetens namn inneb�r att myndigheten f�r

ha ett s�dant f�renklat milj�ledningssystem som avses i 3 � tredje stycket.

Myndigheter som h�r till Socialdepartementet
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Forskningsr�det f�r arbetsliv och socialvetenskap (F)
Fortifikationsverket
F�rs�kringskassan
H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd (F)
Lantm�teriet
L�kemedelsverket
l�nsstyrelserna
Myndigheten f�r handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor (F)
Pensionsmyndigheten
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering (F)
Statens fastighetsverk
Statens folkh�lsoinstitut
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tj�nstepensionsverk
Statens va-n�mnd (F)
Statskontoret
Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket

1 Senaste lydelse 2012:41.

;