SFS 2012:554 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

120554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.