SFS 2012:555 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

120555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:179) om straff för
olovlig befattning med klusterammunition;

utfärdad den 23 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:179) om straff för olovlig befatt-

ning med klusterammunition ska träda i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2012:555

Utkom från trycket
den 4 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012