SFS 2012:557 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.