SFS 2012:558 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

120558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.