SFS 2012:560 Förordning om balanstal för år 2013

120560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2013;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14�20 §§ socialförsäk-

ringsbalken till 1,0198 för år 2013

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:1017.

SFS 2012:560

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012