SFS 2012:572 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

120572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1165) om överlämnande från Sve-

rige enligt en nordisk arresteringsorder ska träda i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:572

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012