SFS 2012:574 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1167) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

120574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1167) om
ändring i lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m.;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1167) om ändring i lagen

(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angå-
ende verkställighet av straff m.m. ska träda i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:574

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012