SFS 2012:575 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

120575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.