SFS 2012:575 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

120575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1168) om
ändring i lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge för
verkställighet av beslut om vård eller behandling;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1168) om ändring i lagen

(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verk-
ställighet av beslut om vård eller behandling ska träda i kraft den 16 oktober
2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:575

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012