SFS 2012:576 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

120576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om
ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1169) om ändring i lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska träda i kraft den 16 oktober
2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:576

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012