SFS 2012:577 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

120577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om
ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1170) om ändring i lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska träda i kraft
den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2012:577

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012