SFS 2012:578 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

120578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om
ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1171) om ändring i lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska träda i kraft den 16 oktober
2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2012:578

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012