SFS 2012:580 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1173) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

120580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1173) om
ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1173) om ändring i lagen

(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska träda i kraft den 16
oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:580

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012