SFS 2012:580 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1173) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

120580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.