SFS 2012:581 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1174) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

120581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1174) om
ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1174) om ändring i lagen

(2000:1219) om internationellt tullsamarbete ska träda i kraft den 16 oktober
2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2012:581

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012