SFS 2012:582 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1176) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

120582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:1176) om
ändring i lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1176) om ändring i lagen

(2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen ska träda
i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:582

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012