SFS 2012:589 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

120589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.