SFS 2012:705 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

120705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 4 kap. 18 a � och 13 kap. 3 � trafikf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (1998:1276) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av h�gst</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">3,5 ton, l�tt lastbil och l�tt buss samt sl�pvagn, som dras av s�dant fordon,<br/>ska vid f�rd p� v�g vara f�rsedd med vinterd�ck eller likv�rdig utrustning<br/>den 1 december31 mars n�r vinterv�glag r�der.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt �ver 3,5 ton</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ska vid f�rd p� v�g vara f�rsedd med vinterd�ck eller likv�rdig utrustning p�<br/>fordonets drivaxlar den 1 december31 mars n�r vinterv�glag r�der. Fram-<br/>hjulsdrivna bilar ska vara f�rsedda med vinterd�ck eller likv�rdig utrustning<br/>�ven p� fordonets bakre hjulaxlar.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Ett fordon f�r brukas trots best�mmelserna i f�rsta och andra styckena<br/>1. om det kan ske utan fara f�r trafiks�kerheten<br/>a) f�r provk�rning eller bogsering av fordonet i samband med reparation</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller liknande �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till och fr�n n�rmaste besiktningsorgan</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt fordonslagen (2002:574) f�r besiktning, eller</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om fordonet enligt v�gtrafikregistret �r av en �rsmodell som �r trettio �r</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller �ldre.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r f�reskriva att fordon �ven i andra fall �n som avses</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">i tredje stycket f�r brukas trots best�mmelserna i f�rsta och andra styckena<br/>om det kan ske utan att trafiks�kerheten s�tts i fara.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-<br/>formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande<br/>f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex<br/>31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG av den<br/>20 juli 1998 (EUT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:985.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:705</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:705</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">I nedan angivna fall f�r undantag medges av f�ljande myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Trafik med motordrivna fordon p� v�g</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2011:1220.</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft20">Undantaget r�r</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndighet</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">9. 4 kap. 9 � f�rsta <br/>stycket</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">10. 4 kap. 10 �, 10 a � <br/>f�rsta stycket, 10 b �, <br/>15 b � eller 18 a � f�rsta <br/>eller andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">11. 4 kap. 1215 a, 17, <br/>17 a eller 18 �</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft26">En kommun<br/>Mer �n en kommun</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft26">Kommunen<br/>Den statliga v�gh�llnings-<br/>myndigheten i den region <br/>d�r f�rden p�b�rjas</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver

1 att 4 kap. 18 a � och 13 kap. 3 � trafikf�rord-

ningen (1998:1276) ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

18 a �

2

Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av h�gst

3,5 ton, l�tt lastbil och l�tt buss samt sl�pvagn, som dras av s�dant fordon,
ska vid f�rd p� v�g vara f�rsedd med vinterd�ck eller likv�rdig utrustning
den 1 december31 mars n�r vinterv�glag r�der.

Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt �ver 3,5 ton

ska vid f�rd p� v�g vara f�rsedd med vinterd�ck eller likv�rdig utrustning p�
fordonets drivaxlar den 1 december31 mars n�r vinterv�glag r�der. Fram-
hjulsdrivna bilar ska vara f�rsedda med vinterd�ck eller likv�rdig utrustning
�ven p� fordonets bakre hjulaxlar.

Ett fordon f�r brukas trots best�mmelserna i f�rsta och andra styckena
1. om det kan ske utan fara f�r trafiks�kerheten
a) f�r provk�rning eller bogsering av fordonet i samband med reparation

eller liknande �ndam�l,

b) f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till och fr�n n�rmaste besiktningsorgan

enligt fordonslagen (2002:574) f�r besiktning, eller

2. om fordonet enligt v�gtrafikregistret �r av en �rsmodell som �r trettio �r

eller �ldre.

Transportstyrelsen f�r f�reskriva att fordon �ven i andra fall �n som avses

i tredje stycket f�r brukas trots best�mmelserna i f�rsta och andra styckena
om det kan ske utan att trafiks�kerheten s�tts i fara.

1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande
f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG av den
20 juli 1998 (EUT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2009:985.

SFS 2012:705

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:705

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

13 kap.

3 �

3

I nedan angivna fall f�r undantag medges av f�ljande myndigheter.

Trafik med motordrivna fordon p� v�g

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1220.

Best�mmelser

Undantaget r�r

Myndighet

9. 4 kap. 9 � f�rsta
stycket

Transportstyrelsen

10. 4 kap. 10 �, 10 a �
f�rsta stycket, 10 b �,
15 b � eller 18 a � f�rsta
eller andra stycket

Transportstyrelsen

11. 4 kap. 1215 a, 17,
17 a eller 18 �

En kommun
Mer �n en kommun

Kommunen
Den statliga v�gh�llnings-
myndigheten i den region
d�r f�rden p�b�rjas

;