SFS 2012:706 Förordning om ändring i förordningen (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

120706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2012:11) om �ndring i <br/>f�rordningen (2010:1578) om provavgifter f�r <br/>k�rkort och yrkesm�ssig trafik, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2010:1578) om provavgifter</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r k�rkort och yrkesm�ssig trafik, m.m. i st�llet f�r dess lydelse enligt f�r-<br/>ordning (2012:11) om �ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverket ska ta ut avgift enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiftslista</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft14">Avgift</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft14">Kronor</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">Kunskapsprov/omprov, s�kerhetskontroll och funktionsbeskriv-<br/>ning<br/> normaltaxa</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft10">325</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10"> kv�lls- och helgtaxa</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft10">400</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">K�rprov f�r<br/>a) beh�righeterna B, C1, C, D1 och D,<br/>b) den ut�kade beh�righeten B f�r den som har k�rkort med<br/>beh�righet B,<br/>c) taxif�rarlegitimation<br/> normaltaxa</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft10">800</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10"> kv�lls- och helgtaxa</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft10">1 040</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">K�rprov f�r<br/>a) den ut�kade beh�righeten B f�r den som inte har k�rkort med<br/>beh�righet B,<br/>b) �vriga beh�righeter,<br/>c) tilltr�de till trafik- eller motorcykell�rarutbildning<br/> normaltaxa </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft10">1 650</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10"> kv�lls- och helgtaxa</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft10"> 2 145</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2012:706</b></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:706</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r s�dan f�rr�ttning eller �tg�rd av Trafikverket som inte anges ovan och</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som inte omfattas av best�mmelserna i n�gon annan f�rfattning f�r verket ta<br/>ut avgift enligt tidtaxa.</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�rr�ttning, �tg�rd eller annat arbete medf�r rese- eller traktaments-</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnader eller s�rskilda utl�gg, ska dessa ers�ttas s�rskilt.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:170px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">Kunskapsprov f�r yrkeskunnande<br/> normaltaxa</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft20">640</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> kv�lls- och helgtaxa</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft20">830</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">Normaltaxa ska tas ut f�r f�rr�ttning som �ger rum vardagar <br/>kl. 07.3018.00. �vrig tid ska kv�lls- och helgtaxa tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Digital fotografering</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft20">80</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Tidtaxa f�r utf�rt arbete per person och timme</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft20">500</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2012:11) om �ndring i
f�rordningen (2010:1578) om provavgifter f�r
k�rkort och yrkesm�ssig trafik, m.m.;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2010:1578) om provavgifter

f�r k�rkort och yrkesm�ssig trafik, m.m. i st�llet f�r dess lydelse enligt f�r-
ordning (2012:11) om �ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Trafikverket ska ta ut avgift enligt f�ljande.

Avgiftslista

Avgift

Kronor

Kunskapsprov/omprov, s�kerhetskontroll och funktionsbeskriv-
ning
 normaltaxa

325

 kv�lls- och helgtaxa

400

K�rprov f�r
a) beh�righeterna B, C1, C, D1 och D,
b) den ut�kade beh�righeten B f�r den som har k�rkort med
beh�righet B,
c) taxif�rarlegitimation
 normaltaxa

800

 kv�lls- och helgtaxa

1 040

K�rprov f�r
a) den ut�kade beh�righeten B f�r den som inte har k�rkort med
beh�righet B,
b) �vriga beh�righeter,
c) tilltr�de till trafik- eller motorcykell�rarutbildning
 normaltaxa

1 650

 kv�lls- och helgtaxa

2 145

SFS 2012:706

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:706

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

F�r s�dan f�rr�ttning eller �tg�rd av Trafikverket som inte anges ovan och

som inte omfattas av best�mmelserna i n�gon annan f�rfattning f�r verket ta
ut avgift enligt tidtaxa.

Om f�rr�ttning, �tg�rd eller annat arbete medf�r rese- eller traktaments-

kostnader eller s�rskilda utl�gg, ska dessa ers�ttas s�rskilt.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

Kunskapsprov f�r yrkeskunnande
 normaltaxa

640

 kv�lls- och helgtaxa

830

Normaltaxa ska tas ut f�r f�rr�ttning som �ger rum vardagar
kl. 07.3018.00. �vrig tid ska kv�lls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering

80

Tidtaxa f�r utf�rt arbete per person och timme

500

;