SFS 2012:716 Förordning om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

120716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:523) om <br/>statsbidrag f�r att fr�mja internationella kontakter <br/>inom skolans omr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 35 �� f�rordningen (2000:523) om statsbidrag</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r att fr�mja internationella kontakter inom skolans omr�de ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om stipendium eller bidrag ska g�ras hos Universitets- och</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gskoler�det enligt de f�reskrifter som myndigheten meddelar.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Universitets- och h�gskoler�det beslutar om vilka som ska f� stipen-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">dium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella villkor som ska g�lla f�r<br/>stipendiet eller bidraget.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Universitets- och h�gskoler�dets beslut om stipendium eller bidrag f�r</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2012:716</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:523) om
statsbidrag f�r att fr�mja internationella kontakter
inom skolans omr�de;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 35 �� f�rordningen (2000:523) om statsbidrag

f�r att fr�mja internationella kontakter inom skolans omr�de ska ha f�ljande
lydelse.

3 �

Ans�kan om stipendium eller bidrag ska g�ras hos Universitets- och

h�gskoler�det enligt de f�reskrifter som myndigheten meddelar.

4 �

Universitets- och h�gskoler�det beslutar om vilka som ska f� stipen-

dium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella villkor som ska g�lla f�r
stipendiet eller bidraget.

5 �

Universitets- och h�gskoler�dets beslut om stipendium eller bidrag f�r

inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:716

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;