SFS 2012:720 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

120720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:223) om <br/>uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare, <br/>f�rskoll�rare och viss annan personal;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2007:233) om uppdrags-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utbildning f�r fortbildning av l�rare, f�rskoll�rare och viss annan personal</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Universitets- och h�gskoler�det f�r meddela de f�reskrifter som be-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2009:281.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:281.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:720</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning f�r fortbildning av l�rare,
f�rskoll�rare och viss annan personal;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2007:233) om uppdrags-

utbildning f�r fortbildning av l�rare, f�rskoll�rare och viss annan personal

1

ska ha f�ljande lydelse.

6 �

2

Universitets- och h�gskoler�det f�r meddela de f�reskrifter som be-

h�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2009:281.

2 Senaste lydelse 2009:281.

SFS 2012:720

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;