SFS 2012:721 Förordning om ändring i förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

120721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:990) med
instruktion för Högskolans avskiljandenämnd;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:990) med instruktion

för Högskolans avskiljandenämnd ska ha följande lydelse.

6 §

Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa,

föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:721

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012