SFS 2012:729 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

120729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1243) med <br/>instruktion f�r Socialstyrelsen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 21 � f�rordningen (2009:1243) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Socialstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Nationella r�det f�r specialiseringstj�nstg�ring utses av regeringen</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r en best�md tid. Minst en av ledam�terna ska utses p� f�rslag av Social-<br/>styrelsen, minst en p� f�rslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst<br/>en p� f�rslag av Svenska L�kares�llskapet, minst en p� f�rslag av Sveriges<br/>l�karf�rbund och minst en fr�n universitet och h�gskolor p� f�rslag av<br/>Universitetskanslers�mbetet.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Lars Hedengren<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2012:729</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1243) med
instruktion f�r Socialstyrelsen;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 21 � f�rordningen (2009:1243) med instruktion

f�r Socialstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.

21 �

Nationella r�det f�r specialiseringstj�nstg�ring utses av regeringen

f�r en best�md tid. Minst en av ledam�terna ska utses p� f�rslag av Social-
styrelsen, minst en p� f�rslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst
en p� f�rslag av Svenska L�kares�llskapet, minst en p� f�rslag av Sveriges
l�karf�rbund och minst en fr�n universitet och h�gskolor p� f�rslag av
Universitetskanslers�mbetet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengren
(Socialdepartementet)

SFS 2012:729

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;