SFS 2012:732 Förordning om upphävande av förordningen (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

120732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2010:1773) med
instruktion för Internationella programkontoret
för utbildningsområdet;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (2010:1773) med instruktion för

Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska upphöra att
gälla vid utgången av 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:732

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;