SFS 2012:750 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

120750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1220) med
instruktion för Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1220) med instruktion för

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige ska upphöra att gälla vid
utgången av 2012.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2012:750

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012