SFS 2012:750 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

120750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av f�rordningen (2007:1220) med <br/>instruktion f�r Myndigheten f�r utl�ndska <br/>investeringar i Sverige;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2007:1220) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">Myndigheten f�r utl�ndska investeringar i Sverige ska upph�ra att g�lla vid<br/>utg�ngen av 2012. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">EWA BJ�RLING</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2012:750</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av f�rordningen (2007:1220) med
instruktion f�r Myndigheten f�r utl�ndska
investeringar i Sverige;

utf�rdad den 22 november 2012.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2007:1220) med instruktion f�r

Myndigheten f�r utl�ndska investeringar i Sverige ska upph�ra att g�lla vid
utg�ngen av 2012.

P� regeringens v�gnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2012:750

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;